Grunder inom SEO

Denna artikel kommer att ta upp de viktigaste grunderna inom sökmotoroptimering, SEO. SEO är ett väldigt brett och komplicerat ämne som ofta missförstås av människor som inte är så insatta. Det finns de som har fått ett intryck av att SEO är något dåligt och säger att de aldrig skulle använda sig av det eftersom de är rädda att deras websida ska bli bannad eller bestraffad av sökmotorer. Detta missförstånd har förmodligen uppstått eftersom det finns dem som missbrukar SEO och använder sig av fusk och metoder som inte tillåts av sökmotorer.

Men det som SEO faktiskt står för är att du som ägare av ett företag gör din websida så attraktiv som möjligt för sökmotorer för att få fler besökare till din websida. Med attraktiv menar vi att du försöker inkludera alla de faktorer i din websida som sökmotorer ser som positivt och nödvändigt för att kunna analysera websidan.

Ständig utveckling

Genom åren har sökmotorerna förfinat och utvecklat sina system som enkelt beskrivet går ut på att gradera websidor och bestämma vem som förtjänar den högsta rankningsplatsen på sökmotorernas resultatsida. Vad som fungerade för tre år sedan för att få en högre rankning fungerar inte idag och det som fungerar idag kommer högst sannolikt inte att fungera om ett par år. Det gäller alltså att hela tiden hålla sig uppdaterad på de faktorer som spelar in när sökmotorer analyserar och rankar websidor.

Det är omöjligt att veta exakt hur Google, Yahoo, Bing eller någon annan sökmotor analyserar websidor eftersom deras avancerade system består av hemliga algoritmer.

Men det finns idag effektiva strategier som har visat sig fungera ganska bra för att optimera sin websida för bättre rankning. I denna artikel kommer vi endast att ta upp så kallade ”white hat”-metoder som anses vara officiellt godkända att använda sig av när man vill optimera sin websida för sökmotorer.

De så kallade ”black hat”-metoderna ger ofta snabbare resultat för stunden men i det långa loppet är det helt enkelt inte värt att använda sig av dessa. Sökmotorernas ständigt utvecklande system kan nu för tiden upptäcka falskt länkbyggande och andra fusk, vilket resulterar i att allt ”skräp” eventuellt rensas bort och de höga rankningsplatserna i slut ändan går till de websidor som genuint jobbar med godkända SEO-metoder.

Att ta sig till toppen med SEO

Det första viktiga steget till en bra SEO är att se över din websida och dess uppbyggnad. Design och struktur bör vara välplanerade och websidan måste vara logiskt uppbyggd samt enkel att använda för besökaren. Förstasidan är ofta den sida som besökarna ser först så det är ytterst viktigt att den är snygg och inbjudande för att behålla samt väcka ett intresse hos besökarna. Det är även denna sida som sökmotorerna ser först. Medan sökmotorer ständigt kommer att återkomma till din websida för att analysera den, kan du med ett dåligt första intryck förlora många potentiella kunder.

Meta data

När du blir mer insatt i SEO kommer du att stöta på både ”Meta Tags” och ”Meta Descriptions”. Dessa är i stort sett ord eller fraser som ligger inbakade i din websidas koder och är endast synliga för sökmotorer. Många människor ser dock de så kallade ”Meta Descriptions” (meta-beskrivningar) men är inte medvetna om vad det är när de ser dem. Vad som placeras i en websidas Meta-beskrivning är normalt sett det som sökmotorer visar precis under sidtiteln på resultatsidan. Att man är noga med stavning och språk samt skapar unika Meta-beskrivningar för varje sida på sin websida har stor betydelse när det kommer till SEO och rankning. Meta-nyckelord är också viktiga. Det är dessa ord och fraser som bäst beskriver din websida och varje sida bör ha sina unika nyckelord placerade i sidinnehållet.

Man kan räkna ut nyckeordsdensiteten genom att jämföra antalet nyckelord i ett innehåll med antalet ord som det totala innehållet har. Förr hade denna siffra en väldigt stor betydelse för SEO men idag behöver man inte överbelasta sitt innehåll med nyckelord, utan det räcker att de används ett par gånger. Fokusera på att få innehållet att låta naturligt.

Design

Att ha en strukturerad och lättnavigerad design på sin websida gör det enklare för besökarna att hitta det de är ute efter. Bra och lättillgänglig information är något som besökarna verkligen uppskattar. Har du en komplicerad eller oorganiserd websida är risken stor att besökarna tröttnar snabbt och aldrig mera återkommer. Planera din webdesign och dess uppbyggnad innan du gör den så att du har en tydlig mall att följa när du bygger upp den.

Innehåll

När du planerar din websidas innehåll ska du tänka på att ha med så mycket användbar och kvalitativ information om ditt företag och dess verksamhet som möjligt. Viktigt är också att få innehållet att låta originellt eftersom detta är något som sökmotorer lägger stor vikt på. Kopierat innehåll upptäcks lätt av sökmotorer och får din websidas inflytande att sjunka.

Att aktivt uppdatera websidans innehåll och se till att variera innehållet har en positiv effekt och kan hjälpa dig att nå en högre rankningsplats. Om du har mycket innehåll betyder det ofta att du har flera sidor på din websida och ju fler sidor du har, desto större fler chanser har du att nå en bra rankning på sökmotorerna. Kom bara ihåg att kvaliteten av innehållet är minst lika viktig som kvantiteten. Håll dig till ämnet och var informativ.

Backlinks

För att placera dig högt på sökmotorers resultatsidor är du mer eller mindre beroende av backlinks. Backlinks är länkar till din websida som kommer från andra websidor. De är så kallade rekommendationer som tipsar människor om att besöka din websida eftersom den har något intressant att erbjuda. Backlinks kan man få via till exempel tidningsartiklar på internet, blogginlägg, recensioner och mycket mer.

Backlinks är uppbyggda av två delar. Din websidas URL samt ankartexten som består av dina noga utvalda nyckelord och söktermer. Genom att få många backlinks bygger du upp din websidas populäritet och ju mer inflytelserika websidorna som länkar till dig är, desto snabbare når du en hög rankningsplacering.

Kom ihåg att sökmotorer idag har avancerade program som i det långa loppet ofta upptäcker falskt länkbyggande. Det lönar sig därför att sköta länkbyggandet till din websida enligt sökmotorernas regler. Det är ju trots allt ditt företags rykte som står på spel.

Page rank

Page rank är ett system som Google använder sig av för att bedöma en websidas inflytande eller betydelse på internet. En websida kan ha en page rank mella noll och tio och avgörs av ett flertal faktorer, bland annat antalet länkar du får och page rank-värdet på de websidor som länkar till dig.Om du kopplas samman med många websidor med en hög page rank kommer detta inom sin tid att resultera i att även din websida får ett högt page rank-värde. Exempel på websidor med högt page rank värde är internationella nyhetssidor så som CNN, MSN och liknande. Lyckas du få en länk från en sådan websida kommer du definitivt att stiga högre upp på sökmotorernas resultatsida. För att få samma effekt av länkar som kommer från websidor med lägre page rank-värde behöver du ett mycket högre antal länkar.

Sammanfattning SEO

För att sammanfatta vad vi har tagit upp i denna text så är det viktigaste du behöver för en lyckad SEO en bra kvalitet på din websidas design, informativt och originellt innehåll, länkar från andra websidor (gärna med högt PR-värde) samt sträva efter att få en bra page rank. Får du ordning på dessa faktorer och fortsätter att utveckla dem i rätt riktning så ska du se att det så småningom börjar ge resultat.

Det dröjer vanligtvis omkring sex månader innan man börjar se riktiga resultat och för att faktiskt nå ditt mål med din SEO tar det kanske hela två år. För att nå ditt mål måste du förstås hålla dig till din plan under hela tiden. Det finns inga enkla genvägar om man vill ha bestående resultat. När du väl nått ditt mål kan du dra nytta av dina ansträngningar i flera år framöver, förutsatt att du fortsätter att hålla dig uppderad och fortsätter att optimera din websida när det behövs.

Förhoppningsvis har denna artikel gett dig en idé av hur du enkelt optimerar din websida för sökmotorer. Det viktigaste av allt är att ge en så relevant bild av din verksamhet som möjligt för att rätt målgrupp ska hitta till just din websida. Fundera ut enkla nyckelord som har att göra med ditt företag, men tänk på att inte välja något allt för konkurrenskraftigt eftersom det är svårt att rankas högt på sådana nyckelord. Speciellt om man har en nyuppstartad websida.

Börja med några enkla steg så som att se till att websidan är korrekt uppbygd. Lättillgänglig för sökmotorer och lätt att använda för besökare. Backlinks och page rank kan vänta tills du blir mer insatt i hur SEO fungerar. Att nå ett åtråvärt resultat kräver både tid och ansträning. Viktigast är att lägga en god grund som ditt företag kan växa på i framtiden. Internet kommer inte att försvinna, utan bara att växa så du behöver inte stressa med din SEO. Se till att göra allt korrekt så kommer du att se hur lönsamt det faktiskt är.