SEO och innehåll

Denna artikel kommer att ta upp hur SEO och ”content creating”, innehållsskapande, fungerar. Själva syftet med texten är att du  ska få en förståelse av hur viktigt det är att ha en god kvalitet på både SEO och innehållet på din websida för att placera dig så högt upp som möjligt på sökmototers resultatsidor. Att placera i toppen leder automatiskt till fler besökare, kunder och beställningar.

Olika typer av innehåll

Content creating handlar om att skapa ett varierande flöde av olika typers innehåll på både din egen websida och på andra websidor som får folk att se vad det är du erbjuder. Ett par vanliga exempel på olika typer av innehåll är artiklar och textrelaterat innehåll, bilder och videos.

Artiklar och textrelaterat innehåll

Artiklar och textrelaterat innehåll är det vanligaste innehållet på websidor. Dessa texter beskriver ofta företaget, men kan också vara meddelanden till websidans besökare. Många företag väljer ut specifika nyckelord eller söktermer, vilka de vill att människor ska kunna hitta dem med när de använder sig av sökmotorer. Dessa nyckelord och söktermer bakas sedan in i det innehåll som websidan består av. Man skapar alltså websidans innehåll efter ett par noga utvalda ord. Förutom innehållet på sin egen websida kan man till exempel ha artiklar på andra websidor.

Övrigt innehåll

Förutom artiklar och textrelaterat innehåll så kan man använda sig av till exempel bilder, videos, infographics, undersökningar, tävlingar, banners och mycket mer. Precis som texter ska dessa typer av innehåll beskriva din verksamhet så bra som möjligt för besökarna så att de får en bild av vilken typ av produkter eller tjänster du erbjuder. Även i dessa innehållstyper kan du baka in dina nyckelord och precis som med texter kan man placera dessa på andra websidor än den egna. Videos kan man till exempel lägga ut på Youtube. Huvudsaken är att innehållet ska vara roligt och intressant för besökaren, att det är relaterat till ditt företag och att det, om det presenteras på en annan websida, leder till din egen websida.

Innehållet på din websida

Innehållet på din websida bör vara SEO-orienterat, niche-orienterat och sökordsorienterat. Att websidan är SEO-orienterad betyder bland annat att den är enkel att navigera. Det lönar sig alltså att inte ha allt för många sidor och biprodukterna bör vara samlade på låt oss säga de topp fem besökta sidorna. Med hjälp av niche- och sökordsforskning kan man sortera ut vad som är mest populärt just nu. Om du till exempel är en återförsäljare av skor så är det viktigt att veta vilken typ av skor som är trendigast på marknaden just nu så att du vet vad du som återförsäljare ska fokusera på. Så att hålla koll på populära sökord och vad som händer inom din branch ger dig en stor fördel när du bygger upp innehållet på din websida.

Grunderna för innehållsskapande

När du skapar innehållet för din websida är det viktigt att tänka på SEO och att använda sig av nyckelord. Det är dessutom viktigt att ständigt uppdatera websidans innehåll med nya inlägg och sidor. Att lägga till bilder och videos gör stor skillnad. Detta är första steget. Det andra steget är att bygga upp en social sida där människor kan dela sina åsikter och vara med och påverka. Ett exempel är att skapa en Facebook-sida för ditt företag.

Du ska helst inte blanda in dina egna personliga sidor, utan  den sociala sidan ska vara en företagssida som har din verksamhet i fokus. Från denna sociala sida kan du sedan länka din websida och andra sidor där din verksamhet och de produkter eller tjänster som du erbjuder är tydligare och mer informativa för besökaren. På detta sätt kan du bygga upp ett smidigt system för att få fler besökare och nya kunder.